DOGWEB > Stránky pro pejskaře > Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky použití služby Stránky pro pejskaře na dogweb.cz

Provozovatel

Provozovatelem služby je Jana Krummerová, Hlavní 174/4, 74771 Brumovice, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Opavy, pod identifikačním číslem 69582262, dále jen "provozovatel".

Uživatel

Uživatelem služby se může stát jakákoliv právně způsobilá fyzická nebo právnická osoba či subjekt, dále jen "uživatel".

Služba

Provozovatel poskytuje grafické zpracování a službu k vytváření www stránek. Stránky uživatelů jsou zobrazovány na doménách třetího řádu (např. http://vase-domena.dogweb.cz), dále jen "služba".

Použití ZDARMA

Službu lze vyžívat zdarma po neomezenou dobu. Služba je poskytována bez jakýchkoliv záruk, uživatel nemá nárok na náhradu škody způsobené jakoukoliv funkcí, nedostupností a nebo obsluhou služby. Služba zdarma je určena pouze pro stránky s psí tématikou, pro chovatele a příspěvkové kynologické organizace. V rámci dodržení psí tématiky lze službu využít i k prezentaci firmy, služeb nebo výrobků.

Na stránky využívající službu zdarma může provozovatel umístit reklamy vlastní nebo reklamu třetích stran. Uživatelem nesmí být na stránkách umístěna žádná reklama vlastní nebo reklama třetích stran, ani externí kód, který reklamu zprostředkovává, pokud se s provozovatelem nedohodnou jinak. Za reklamu uživatele není považován prodej štěňat a starších psů vlastní chovatelské stanice formou nabídky nebo soukromé inzerce chovatelů, výměnné bannery a odkazy.

Ukončení služby

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

  • stránky porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy
  • stránky se nezabývají psí tématikou
  • stránky obsahují jen odkaz na komerční služby, popřípadě link farmu
  • stránky obsahují data, která jsou v rozporu s autorskými právy
  • stránky propagují extrémismus ve všech formách (včetně komunismu, rasismu)
  • stránky přímo šírí warez nebo na takové stránky odkazují
  • stránky narušují funkce služby (zejména různé skripty)
  • obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele
  • uživatel porušuje všeobecné podmínky

Uživatel má právo na ukončení užívání služby z vlastní vůle a bez uvedení důvodu. Převod dat k jinému poskytovateli je možné jen v omezené míře - data se ukládájí do databáze, která je nepřenosná. Je možný export těchto dat z databáze. Pokud jiný poskytovatel neprovozuje své služby na serverech obdobných parametrů (nastavení, operační systém, PHP5, MySQL...) a neumožní implementaci systému pro správu obsahu (CMS), není zaručena plná funkčnost nebo je převod zcela nerealizovatelný. Ukončením služby uživatel ztrácí nárok na doménu třetího řádu (např. http://vase-domena.dogweb.cz), kterou užíval.

Aktualizace, záloha dat, obnovení dat ze zálohy, asistence při převodu k jinému poskytovateli a grafické zpracování na zakázku je zpoplatněno dle aktuálního ceníku. V případě placeného grafického zpracování přechází samotná grafika do vlastnictví uživatele (autorské právo tím není dotčeno) a je přenosná k jinému poskytovateli v podobě náhledu v PNG a CSS včetně příslušenství.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které poskytujete při objednávce, jsou ukládány do databáze za účelem identifikace a komunikace mezi Vámi a námi, případně na zasílání provozních informací, nebo jiné, které si zvolíte. Prohlašujeme, že Vaše data nebudou nikdy poskytnuta třetí osobě. Na přání kdykoli osobní údaje z databáze budou smazána.

Úřad pro ochranu osobních údajů: reg. č. 00033320

Ustanovení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Další ujednání

Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit rozsah služby a všeobecné podmínky. Provozovatel není odpovědný za obsah stránek uživatelů. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat. Provozovatel má právo odstraňovat domény spekulativního charakteru.

Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systému nebo jinak přetěžovat server. Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah s psí tématikou, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv provozovatele nebo třetích stran. Za obsah je zodpovědný jeho autor.


Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 01.11.2009